Wie zijn we?

De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op effectieve jeugdhulp mogelijk te maken.

Lees meer

Wat doen we?

Om de missie te kunnen vervullen geven de 17 gemeenten de Serviceorganisatie een aantal taken.

Lees meer

Digitale inkooptafel

De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van alle jeugdhulp in de regionale zorgmarkt.

Lees meer

Serviceorganisatie Jeugd
Zuid-Holland-Zuid (SO Jeugd ZHZ)

Welkom op de website van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid. De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op effectieve, kwalitatief goede en doelmatige jeugdhulp mogelijk te maken. Namens de 17 gemeenten draagt de Serviceorganisatie zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, de budgetbeheersing, de informatievoorziening en het accountmanagement.

U vindt op deze site informatie voor zorgaanbieders, voor gemeenten en voor cliënten en inwoners. Medewerkers van jeugdteams, sociale (wijk)teams of het CJG kunnen terecht op de website van de Stichting Jeugdteams: www.jeugdteamszhz.nl.

Nieuws

Beleidsregels basis-GGZ

De SO heeft het beleidskader voor de basis-GGZ in Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Bij het opstellen van het kader zijn de uitgangspunten die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) meegenomen. Het beleidskader basis-GGZ is van kracht met ingang van 1 september 2016 en de SO zal de toepassing van deze regels steekproefsgewijs controleren. Lees meer

Gemeenten