Wie zijn we?

De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op jeugdhulp mogelijk te maken.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, vanwege de invoering van de jeugdwet, verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van de jeugdhulp. De belangrijkste overweging bij deze decentralisatie van de jeugdhulp is het belang van het kind. Gemeenten zijn in staat om jeugdhulp dichtbij het gezin en in samenhang met de opvoedomgeving te realiseren, waardoor de hulpverlening effectiever en efficiënter wordt. Deze verschuiving van verantwoordelijkheden is een grote en inhoudelijk complexe opgave. De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben daarom besloten samen te werken op het gebied van de jeugdhulp. Hieronder verstaan we alle zorg voor jeugdigen die tot 1 januari 2015 gefinancierd werd vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de Provincie.

De Serviceorganisatie is een resultaat van dit samenwerkingsverband en houdt zich bezig met de uitvoering van de jeugdhulp. Namens de 17 gemeenten draagt zij zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, budgetbeheersing, informatievoorziening en accountmanagement. De Serviceorganisatie is daarmee de spin in het web in een complexe omgeving met 17 gemeenten, de jeugdteams en sociale wijkteams en ca. 120 zorgaanbieders.

De Serviceorganisatie en andere partijen in de jeugdhulp

De decentralisatie van de jeugdhulp brengt veel veranderingen met zich mee. Voor een overzicht van de belangrijkste verwijzen we u naar de landelijke website www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

De Serviceorganisatie vervult een belangrijke rol voor de verschillende partijen die zich professioneel met jeugdhulp bezig houden: de gemeenten, de jeugdhulpaanbieders en de jeugdteams en sociale teams. In de onderstaande figuur ziet u deze relaties schematisch weergegeven.

  

Gemeenten
De gemeenten zijn opdrachtgever van de Serviceorganisatie. De Serviceorganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen Serviceorganisatie, gemeente en jeugdteam.

Jeugdhulpaanbieders
De Serviceorganisatie koopt de jeugdhulp in en sluit contracten af met de jeugdhulpaanbieders. Voor meer informatie over dit proces van inkoop en contractering kijk u bij Informatie voor zorgaanbieders.

Jeugdteams en sociale teams
De Serviceorganisatie contracteert de Stichting Jeugdteams, de werkgever van de jeugdprofessionals van de jeugdteams en sociale teams en maakt afspraken over de uitvoering binnen de regionale formule.

Cliënten en inwoners
De belangrijkste samenwerkingspartners voor de Serviceorganisatie zijn de gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdteams. Voor cliënten en inwoners heeft de Serviceorganisatie meer een rol op de achtergrond. Toch kunnen ook zij met de Serviceorganisatie te maken krijgen. Kijk voor meer informatie hierover bij Informatie voor cliënten.

De gemeenten van Zuid-Holland Zuid

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn verdeeld in drie subregio’s. Hieronder vindt u per subregio een overzicht van de deelnemende gemeenten:

Regio Drechtsteden

Regio Hoeksche Waard

Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Nieuws

Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde J&O zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Verhuizing Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 19 oktober a.s.

Op 19 oktober a.s. verhuist de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar het pand van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Mogelijk zijn wij op deze datum telefonisch wat lastiger bereikbaar. Ons algemene e-mailadres contact@jeugdzhz.nl blijft gehandhaafd.

Ons nieuwe adres vanaf 19 oktober 2018:
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht

Ons postbusadres wijzigt in:
Postbus 166
3300 AD Dordrecht


Sinds 1 oktober 2018 werkt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ met een keuzemenu voor de beller. Voor vragen over beschikkingen, verzoek om toewijzingen, declaraties of PGB kunt u kiezen voor optie 1, u wordt doorverbonden met de afdeling cliëntadministratie. Voor overige vragen kunt u kiezen voor optie 2 om doorverbonden te worden met het projectsecretariaat. Lees meer

Gemeenten