Wie zijn we?

De Serviceorganisatie is opgericht door de 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op jeugdhulp mogelijk te maken.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, vanwege de invoering van de jeugdwet, verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van de jeugdhulp. De belangrijkste overweging bij deze decentralisatie van de jeugdhulp is het belang van het kind. Gemeenten zijn in staat om jeugdhulp dichtbij het gezin en in samenhang met de opvoedomgeving te realiseren, waardoor de hulpverlening effectiever en efficiënter wordt. Deze verschuiving van verantwoordelijkheden is een grote en inhoudelijk complexe opgave. De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben daarom besloten samen te werken op het gebied van de jeugdhulp. Hieronder verstaan we alle zorg voor jeugdigen die tot 1 januari 2015 gefinancierd werd vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de Provincie.

De Serviceorganisatie is een resultaat van dit samenwerkingsverband en houdt zich bezig met de uitvoering van de jeugdhulp. Namens de 17 gemeenten draagt zij zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, budgetbeheersing, informatievoorziening en accountmanagement. De Serviceorganisatie is daarmee de spin in het web in een complexe omgeving met 17 gemeenten, de jeugdteams en sociale wijkteams en ca. 120 zorgaanbieders.

De Serviceorganisatie en andere partijen in de jeugdhulp

De decentralisatie van de jeugdhulp brengt veel veranderingen met zich mee. Voor een overzicht van de belangrijkste verwijzen we u naar de landelijke website www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

De Serviceorganisatie vervult een belangrijke rol voor de verschillende partijen die zich professioneel met jeugdhulp bezig houden: de gemeenten, de jeugdhulpaanbieders en de jeugdteams en sociale teams. In de onderstaande figuur ziet u deze relaties schematisch weergegeven.

  

Gemeenten
De gemeenten zijn opdrachtgever van de Serviceorganisatie. De Serviceorganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen Serviceorganisatie, gemeente en jeugdteam.

Jeugdhulpaanbieders
De Serviceorganisatie koopt de jeugdhulp in en sluit contracten af met de jeugdhulpaanbieders. Voor meer informatie over dit proces van inkoop en contractering kijk u bij Informatie voor zorgaanbieders.

Jeugdteams en sociale teams
De Serviceorganisatie contracteert de Stichting Jeugdteams, de werkgever van de jeugdprofessionals van de jeugdteams en sociale teams en maakt afspraken over de uitvoering binnen de regionale formule.

Cliënten en inwoners
De belangrijkste samenwerkingspartners voor de Serviceorganisatie zijn de gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdteams. Voor cliënten en inwoners heeft de Serviceorganisatie meer een rol op de achtergrond. Toch kunnen ook zij met de Serviceorganisatie te maken krijgen. Kijk voor meer informatie hierover bij Informatie voor cliënten.

De gemeenten van Zuid-Holland Zuid

De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid zijn verdeeld in drie subregio’s. Hieronder vindt u per subregio een overzicht van de deelnemende gemeenten:

Regio Drechtsteden

Regio Hoeksche Waard

Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Nieuws

Inschrijving 6e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 6e ronde sluit op 1 maart 2019. Lees meer

Wijzigingen per 1 april 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Gemeenten