Privacyverklaring Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

 

Privacy beleid Drechtsteden

De manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens is vastgelegd in een privacybeleid (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-96692.html).

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat (u) deze gegevens aan ons verstrekt.

Wij verwerken persoonsgegevens over u, omdat in de Jeugdwet taken zijn opgenomen voor gemeenten die kunnen leiden tot het verwerken van persoonsgegevens:

- De toeleidingstaak (toegang)

- De Jeugdhulpplicht

- Het doen van een verzoek aan de raad voor de kinderbescherming

- De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering

- De financiering van de jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

 

Delen met derden

Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden op grond van een van de hieronder genoemde grondslagen.

Toestemming

U heeft toestemming gegeven

Overeenkomst

Gegevensverwerking is noodzakelijk om contractuele verplichtingen na te komen

Wettelijke verplichting

De gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting

Vitaal belang

Als de gegevensverwerking noodzakelijk is ter bestrijding van een ernstig gevaar voor de gezondheid van de betrokkene of een andere persoon.

Publiekrechtelijke taak/Algemeen belang

Als de gegevensverwerking noodzakelijk is om een taak uit te voeren die het welzijn van inwoners beschermt.

Gerechtvaardigd belang

Ter bescherming van personen en goederen

Met organisaties die in onze opdracht uw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

 

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. U krijgt alleen inzage in uw persoonsgegevens als u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 

Cookies

Wij gebruiken voornamelijk technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via contact@jeugdzhz.nl.

 

 

 

 

 

Nieuws

Wijzigingen per 1 april 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Op 24 en 31 december sluit de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ om 15:00 uur

Op 24 en 31 december a.s. sluit de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid om 15:00 uur. Dit betekent dat wij op die dagen na 15:00 uur zowel per mail als telefonisch niet bereikbaar zijn. Lees meer

Gemeenten