Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste berichten.

07-01-2019

Inschrijving 6e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 6e ronde sluit op 1 maart 2019.

24-12-2018

Wijzigingen per 1 april 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie.

20-12-2018

Op 24 en 31 december sluit de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ om 15:00 uur

Op 24 en 31 december a.s. sluit de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid om 15:00 uur. Dit betekent dat wij op die dagen na 15:00 uur zowel per mail als telefonisch niet bereikbaar zijn.

13-12-2018

6e contracteringsronde start op 7 januari 2019

Om in aanmerking te komen voor een contract met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid kunt u zich vanaf 7 januari 2019 weer inschrijven via onze contracteringsmodule Negometrix. Nadere informatie hierover volgt.

30-10-2018

Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde J&O zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie.

18-10-2018

Verhuizing Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 19 oktober a.s.

Op 19 oktober a.s. verhuist de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar het pand van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Mogelijk zijn wij op deze datum telefonisch wat lastiger bereikbaar. Ons algemene e-mailadres contact@jeugdzhz.nl blijft gehandhaafd.

Ons nieuwe adres vanaf 19 oktober 2018:
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht

Ons postbusadres wijzigt in:
Postbus 166
3300 AD Dordrecht


Sinds 1 oktober 2018 werkt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ met een keuzemenu voor de beller. Voor vragen over beschikkingen, verzoek om toewijzingen, declaraties of PGB kunt u kiezen voor optie 1, u wordt doorverbonden met de afdeling cliëntadministratie. Voor overige vragen kunt u kiezen voor optie 2 om doorverbonden te worden met het projectsecretariaat.

27-09-2018

Wijzigingen per 1 januari 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie.

20-09-2018

Inschrijving 5e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix.

Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 5e ronde sluit op zaterdag 1 december 2018.

01-05-2018

J&O producten

De Serviceorganisatie Jeugd heeft de productomschrijvingen van de J&O producten nader gespecificeerd. Omdat het hier gaat om nadere specificering en niet om aanvullende eisen zijn de specificaties met onmiddellijke ingang van kracht. 

Klik hier op onze website voor meer informatie.

30-04-2018

Wijzigingsdocument contracten

Er is een nieuwe versie van het Wijzigingsdocument inkoopronde 1 verspreid. De reden voor deze nieuwe versie is dat de SO op basis van vragen en opmerkingen, over de aangekondigde wijzigingen in het perceel GGZ, een aantal wijzigingen heeft herzien en een wijziging heeft toegevoegd.

Ga op onze website  naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie.

22-01-2018

Inschrijving contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model". Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Zie ook de publicatie onder de button 'informatie voor zorgaanbieders'.

22-01-2018

Samenwerkingsconvenant VIR ZHZ

Het samenwerkingsconvenant VIR ZHZ met bijbehorende bestanden is vanaf vandaag te raadplegen op onze website. Ga hiervoor naar de button 'informatie voor zorgaanbieders'.

06-12-2017

Wijziging Wet Minimumloon

Per 1 januari 2018 verandert de Wet minimumloon. Deze wijziging heeft effect op overeenkomsten van opdracht in het PGB, met afspraken over ‘informele’ zorg op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet.

Tijdelijke uitzondering
Recentelijk is besloten om een uitzondering te maken. Deze uitzondering heeft betrekking op overeenkomsten van opdracht waarbij de zorg wordt verleend door eerste of tweede graad familie. Deze maatregel heeft een tijdelijk karakter en geldt tot 1 januari 2019.

Brieven budgethouders
De SVB stuurt een brief naar alle budgethouders die mogelijk  te maken hebben met deze wetswijziging. Deze brief wordt in week 49 en week 50 verstuurd naar budgethouders.

Veelgestelde vragen
De SVB maakt een overzicht van de belangrijkste informatie rondom de Wml en de veelgestelde vragen. Deze lijst met vragen is vanaf eind week 49 te vinden op de website van de SVB.
28-11-2017

Nieuwsbrief VIR november 2017

In de bijlage vindt u de VIR nieuwsbrief van november 2017. Hierin leest u over de actuele stand van zaken van de tot stand koming van het nieuwe samenwerkingsconvenant VIR ZHZ. Ook vindt u informatie over de definitieve start van VIR ZHZ in januari en wat u kunt verwachten met betrekking tot informatievoorziening en aansluiten bij de VIR ZHZ.

Nieuwsbrief VIR november 2017

13-11-2017

Tweede nieuwsbrief Jeugd Regio ZHZ is uit!

Bijgevoegd is de tweede nieuwsbrief over Jeugdhulp van de regio Zuid-Holland Zuid. Nieuwsbrief Jeugd Regio ZHZ nr 2

Zie ook:
Nieuwsbrief Jeugd Regio ZHZ nr 1

06-11-2017

Nieuwsbrief VIR oktober 2017

In de bijlage vindt u, iets verlaat, de nieuwsbrief VIR ZHZ van oktober 2017. Hierin leest u onder andere over de belangrijkste bevindingen van de gesprekken en bijeenkomsten die de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden in het kader van de verwijsindex Zuid-Holland Zuid.

Nieuwsbrief VIR oktober 2017


Zie ook:

Nieuwsbrief VIR augustus 2017
Nieuwsbrief VIR juli 2017
Nieuwsbrief VIR juni 2017
Werkinstructie VIR

24-08-2017

Nieuwsbrief VIR augustus 2017

Nieuwsbrief VIR augustus 2017

17-08-2017

Instructiedocumenten voor aanbieders voor de opdrachten J & O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ en EED

Donderdag 17 augustus 2017 zijn de opdrachten voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ en EED gepubliceerd via Tenderned en Negometrix.

Indien u in aanmerking wilt komen voor een contract kunt u zich aanmelden via het platform van Negometrix. Hoe u dat doet leest u in bijgaande instructies.

Instructie J&O

Instructie Jeugd GGZ

Instructie voormalig AWBZ

Instructie EED
                                                        
17-08-2017

Nadere informatie inkoop Jeugdhulp ZHZ

De tenders Inkoop Jeugdhulp 2018 – 2020  (J&O, Jeugd GGZ,  voormalig AWBZ en EED) zijn vandaag gepubliceerd op www.tenderned.nl


 

Via https://platform.negometrix.comkunt u op nummer de voor u relevante tenders opzoeken. Onderstaand de nummers van onze tenders:

J&O: 69667
Jeugd GGZ: 69748
Voormalig AWBZ: 69839
EED: 69771

Met ingang van 1 januari 2018 wordt vaktherapie als jeugdhulpproduct toegevoegd. Vaktherapie is ondergebracht in de tender J&O. De tenders voor Gecertificeerde instellingen (JB/JR) en Pleegzorg zijn al eerder gepubliceerd.De nummers van deze tenders zijn: 

Gecertificeerde Instellingen (JB/JR): 66655
Pleegzorg: 67961
 

VRAGEN

U kunt steeds vragen stellen over deze inkoop en de aanmelding. U mag ook voorstellen doen ten aanzien van de aanmelding, de overeenkomst en de algemene inkoopvoorwaarden.

U dient voor het stellen van uw vragen en doen van uw voorstellen gebruik te maken van de Vraag & Antwoord module van Negometrix.

Vragen die al eerder zijn beantwoord worden niet in behandeling genomen. Kijkt u daarom goed naar de gepubliceerde Vragen & Antwoorden of uw vragen niet al eerder zijn gesteld en beantwoord.
01-08-2017

VOL! Avond voor de Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 30 augustus 2017

WEGENS GROTE BELANGSTELLING IS HET MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS BEREIKT!
U KUNT HELAAS NIET MEER INSCHRIJVEN.


“Wat zijn de ervaringen met de jeugdhulp de afgelopen twee jaar in
deze regio? En hoe kunnen wij de jeugdhulp in onze regio nog beter maken?”

Op 30 augustus gaan ouders, kinderen, raadsleden en wethouders, professionals en ambtenaren hierover met elkaar in gesprek.

Download hier de uitnodiging...
27-07-2017

Informatiebijeenkomsten voor aanbieders over het gebruik van Negometrix

De Serviceorganisatie organiseert 2 informatiebijeenkomsten voor aanbieders over het gebruik van Negometrix.

Op dinsdag 22 augustus 2017 van 19.30 - 21.30 uur en op donderdag 14 september van 09.00 tot 11.00 uur.

Locatie: Vergaderkamer 1, begane grond Stadskantoor, Spuiboulevard 300 in Dordrecht

Aanmelden kan via een mail naar:
contact@jeugdzhz.nl

Graag vermelden aan welke bijeenkomst u wilt deelnemen.


21-07-2017

Instructiedocumenten voor aanbieders voor de opdrachten JB /JR en Pleegzorg

Donderdag 20 juli zijn de opdrachten voor Gecertificeerde Instellingen (JB/JR) en Pleegzorg gepubliceerd via Tenderned en Negometrix.  

Indien u in aanmerking wilt komen voor een contract kunt u zich aanmelden via het platform van Negometrix. Hoe u dat doet leest u in bijgaande instructies.

 
1. Instructie voor aanbieders Gecertificeerde Instellingen JB/JR

... en een directe link naar Negometrix GI's

2. Instructie voor aanbieders Pleegzorg

... en een directe link naar Negometrix-Pleegzorg


11-07-2017

Nieuwsbrief VIR

Onlangs is de eerste nieuwsbrief over de VIR uitgekomen. U kunt de nieuwsbrief openen door op onderstaande link te klikken. De komende tijd zullen er meer nieuwsbrieven over de VIR uitkomen. De nieuwsbrieven worden via deze rubriek op de website gepubliceerd. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief door een mail te sturen aan contact@jeugdzhz.nl

Nieuwsbrief VIR juni 2017

Nieuwsbrief VIR juli 2017

Werkinstructie VIR

Nieuwsbrief VIR augustus 2017

19-06-2017

INFORMATIE OVER INKOOPPROCES JEUGDHULP 2018

Er is nieuwe informatie beschikbaar over het inkoopproces Jeugdhulp 2018. Deze informatie is de vinden onder de rubriek 'informatie voor zorgaanbieders'.

29-07-2016

Beleidsregels basis-GGZ

De SO heeft het beleidskader voor de basis-GGZ in Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Bij het opstellen van het kader zijn de uitgangspunten die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) meegenomen. Het beleidskader basis-GGZ is van kracht met ingang van 1 september 2016 en de SO zal de toepassing van deze regels steekproefsgewijs controleren.

Gemeenten