Informatie voor gemeenten

De gemeenten zijn opdrachtgever van de Serviceorganisatie. De Serviceorganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen Serviceorganisatie, gemeente en jeugdteam.

Een overzicht van de verschillende taken die de Serviceorganisatie uitvoert vindt u hier.

Programmaregisseurs

De drie subregio’s in Zuid-Holland Zuid hebben elk een eigen programmaregisseur binnen de Serviceorganisatie. Deze programmaregisseurs zijn de contactpersonen voor de gemeenten zodat gemeenten altijd één vast aanspreekpunt hebben binnen de Serviceorganisatie.

De programmaregisseurs hebben de volgende taken:

De programmaregisseurs zijn:

Driehoeksoverleg

Conform afspraken stelt de Serviceorganisatie per gemeente een maandrapportage op. In deze rapportage worden alle gegevens van aantallen jeugdigen, gebruik van zorg en de kosten die daarmee gepaard gaan in kaart gebracht. De maandrapportage wordt maandelijks besproken in het driehoeksoverleg tussen gemeente, Serviceorganisatie (programmaregisseur) en jeugdteam of sociaal team.

Nieuws

Inschrijving 4e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix.

Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 4e ronde sluit op zaterdag 1 september 2018. Lees meer

J&O producten

De Serviceorganisatie Jeugd heeft de productomschrijvingen van de J&O producten nader gespecificeerd. Omdat het hier gaat om nadere specificering en niet om aanvullende eisen zijn de specificaties met onmiddellijke ingang van kracht. 

Klik hier op onze website voor meer informatie. Lees meer

Gemeenten