Informatie voor gemeenten

De gemeenten zijn opdrachtgever van de Serviceorganisatie. De Serviceorganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen Serviceorganisatie, gemeente en jeugdteam.

Een overzicht van de verschillende taken die de Serviceorganisatie uitvoert vindt u hier.

Programmaregisseurs

De drie subregio’s in Zuid-Holland Zuid hebben elk een eigen programmaregisseur binnen de Serviceorganisatie. Deze programmaregisseurs zijn de contactpersonen voor de gemeenten zodat gemeenten altijd één vast aanspreekpunt hebben binnen de Serviceorganisatie.

De programmaregisseurs hebben de volgende taken:

De programmaregisseurs zijn:

Driehoeksoverleg

Conform afspraken stelt de Serviceorganisatie per gemeente een maandrapportage op. In deze rapportage worden alle gegevens van aantallen jeugdigen, gebruik van zorg en de kosten die daarmee gepaard gaan in kaart gebracht. De maandrapportage wordt maandelijks besproken in het driehoeksoverleg tussen gemeente, Serviceorganisatie (programmaregisseur) en jeugdteam of sociaal team.

Nieuws

Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde J&O zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Verhuizing Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 19 oktober a.s.

Op 19 oktober a.s. verhuist de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ naar het pand van de Dienst Gezondheid & Jeugd. Mogelijk zijn wij op deze datum telefonisch wat lastiger bereikbaar. Ons algemene e-mailadres contact@jeugdzhz.nl blijft gehandhaafd.

Ons nieuwe adres vanaf 19 oktober 2018:
Karel Lotsyweg 40
3318 AL Dordrecht

Ons postbusadres wijzigt in:
Postbus 166
3300 AD Dordrecht


Sinds 1 oktober 2018 werkt de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ met een keuzemenu voor de beller. Voor vragen over beschikkingen, verzoek om toewijzingen, declaraties of PGB kunt u kiezen voor optie 1, u wordt doorverbonden met de afdeling cliëntadministratie. Voor overige vragen kunt u kiezen voor optie 2 om doorverbonden te worden met het projectsecretariaat. Lees meer

Gemeenten