Informatie voor gemeenten

De gemeenten zijn opdrachtgever van de Serviceorganisatie. De Serviceorganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen Serviceorganisatie, gemeente en jeugdteam.

Een overzicht van de verschillende taken die de Serviceorganisatie uitvoert vindt u hier.

Programmaregisseurs

De drie subregio’s in Zuid-Holland Zuid hebben elk een eigen programmaregisseur binnen de Serviceorganisatie. Deze programmaregisseurs zijn de contactpersonen voor de gemeenten zodat gemeenten altijd één vast aanspreekpunt hebben binnen de Serviceorganisatie.

De programmaregisseurs hebben de volgende taken:

De programmaregisseurs zijn:

Driehoeksoverleg

Conform afspraken stelt de Serviceorganisatie per gemeente een maandrapportage op. In deze rapportage worden alle gegevens van aantallen jeugdigen, gebruik van zorg en de kosten die daarmee gepaard gaan in kaart gebracht. De maandrapportage wordt maandelijks besproken in het driehoeksoverleg tussen gemeente, Serviceorganisatie (programmaregisseur) en jeugdteam of sociaal team.

Nieuws

Inschrijving 6e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix. Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 6e ronde sluit op 1 maart 2019. Lees meer

Wijzigingen per 1 april 2019

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 april 2019. Ga op de website naar https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html voor meer informatie. Lees meer

Gemeenten