Contact

U vindt hier een overzicht van belangrijke telefoonnummers en adressen voor jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid.

Categorieën

directrightAlgemene informatie over veranderingen in de ZorgdirectrightCrisisdirectrightJeugdteam, Sociaal TeamdirectrightKinderombudsmandirectrightServiceorganisatiedirectrightSVBdirectrightVeilig thuisdirectrightVertrouwenspersoon jeugdhulp
Naam
Ordenen op

U kunt contact opnemen met een crisisdienst in geval van een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor een jeugdige, door bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, fysiek geweld of seksueel misbruik of als een ouder of jeugdige acuut psychiatrische hulp nodig heeft.

Acute psychiatrische crisis

Binnen kantoortijden (09.00 - 17.00)
Huisarts

Buiten kantoortijden (17.00 - 09.00)
Huisartsenpost Drechtsteden: 078 6542600
Gorinchem: 0183 646410
Klaaswaal: 0186 576660

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis: 0800-2000

Levensbedreigend noodgeval

112 (brandweer, politie en medische hulpdiensten)

Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige

Binnen kantoortijden (09.00 - 17.00)
Jeugdteam (zie hieronder)

Buiten kantoortijden (17.00 - 09.00)
Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West: 0251-263459

Contactformulier


Nieuws

Wijziging Wet Minimumloon

Per 1 januari 2018 verandert de Wet minimumloon. Deze wijziging heeft effect op overeenkomsten van opdracht in het PGB, met afspraken over ‘informele’ zorg op grond van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Lees meer

Nieuwsbrief VIR november 2017

In de bijlage vindt u de VIR nieuwsbrief van november 2017. Hierin leest u over de actuele stand van zaken van de tot stand koming van het nieuwe samenwerkingsconvenant VIR ZHZ. Ook vindt u informatie over de definitieve start van VIR ZHZ in januari en wat u kunt verwachten met betrekking tot informatievoorziening en aansluiten bij de VIR ZHZ.

Nieuwsbrief VIR november 2017 Lees meer

Gemeenten