Contact

U vindt hier een overzicht van belangrijke telefoonnummers en adressen voor jeugdhulp in Zuid-Holland Zuid.

Categorieën

directrightAlgemene informatie over veranderingen in de ZorgdirectrightCrisisdirectrightJeugdteam, Sociaal TeamdirectrightKinderombudsmandirectrightServiceorganisatiedirectrightSVBdirectrightVeilig thuisdirectrightVertrouwenspersoon jeugdhulp
Naam
Ordenen op

U kunt contact opnemen met een crisisdienst in geval van een levensbedreigende situatie of direct gevaar voor een jeugdige, door bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, fysiek geweld of seksueel misbruik of als een ouder of jeugdige acuut psychiatrische hulp nodig heeft.

Acute psychiatrische crisis

Binnen kantoortijden (09.00 - 17.00)
Huisarts

Buiten kantoortijden (17.00 - 09.00)
Huisartsenpost Drechtsteden: 078 6542600
Gorinchem: 0183 646410
Klaaswaal: 0186 576660

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis: 0800-2000

Levensbedreigend noodgeval

112 (brandweer, politie en medische hulpdiensten)

Opvoed- of opgroeicrisis of crisissituatie verstandelijk beperkte jeugdige

Binnen kantoortijden (09.00 - 17.00)
Jeugdteam (zie hieronder)

Buiten kantoortijden (17.00 - 09.00)
Crisisinterventieteam Jeugdbescherming West: 0251-263459

Contactformulier


Nieuws

J&O producten

De Serviceorganisatie Jeugd heeft de productomschrijvingen van de J&O producten nader gespecificeerd. Omdat het hier gaat om nadere specificering en niet om aanvullende eisen zijn de specificaties met onmiddellijke ingang van kracht. 

Klik hier op onze website voor meer informatie. Lees meer

Inschrijving 3e ronde contractperiode 2018-2020 geopend

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model'. Mocht u nog geen contract hebben met de SO Jeugd maar daarvoor wel graag in aanmerking komen dan kunt u vanaf heden weer inschrijven op de verschillende tenders via Negometrix.

Voor aanvullende informatie, zie de eerdere nieuwsberichten op https://www.jeugdzhz.nl/informatie-voor-zorgaanbieders.html. De inschrijving voor deze 3e ronde sluit op vrijdag 1 juni 2018. Lees meer

Gemeenten