Heeft u een klacht over de Serviceorganisatie

Een klacht over de Serviceorganisatie kunt u schriftelijk indienen en richten aan: het dagelijks bestuur van de Regio Zuid-Holland Zuid, t.a.v. de Serviceorganisatie Jeugd, Postbus 365, 3300 AJ Dordrecht.

De procedure ten aanzien van klachten staat vermeld in de klachtenverordening Regio Zuid-Holland Zuid.

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Mocht u over de uitvoering van de jeugdhulp klachten hebben dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie van uw jeugdhulpaanbieder.

Als u er samen met de aanbieder niet uitkomt kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via telefoonnummer 088-555 1000 of per mail via info@akj.nl.

Meer informatie over de werkwijze van het AKJ kunt u lezen op www.akj.nl.