Wijzigingen per 1 oktober 2019

In onderstaand document vind u een overzicht van de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 oktober 2019.
In artikel 8 van de voor u geldende overeenkomst kunt u lezen welke stappen u moet ondernemen als u niet akkoord gaat met de wijzigingen en welke voorwaarden in dat geval gelden.

Vragen over de wijzigingen kunt u stellen aan uw contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

Wijzigingen per 1 oktober 2019 *

* De uitwerking van het wijzigen van 'bijlage 9 Reglement en aansluitprotocol iJW' neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Om die reden wordt de aangekondige wijziging ingetrokken en zal deze in één van de volgende wijzigingsrondes worden meegenomen.

 

Hieronder treft u een opsomming aan van wijzigingsdocumenten m.b.t. de overeenkomsten inkoop 2018-2020 die eerder zijn gecommuniceerd:

Wijzigingen per 1 juli 2019 perceel AWBZ, J&O en GGZ

Wijzigingen per 1 april 2019

Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Wijzigingen per 1 juli 2018