Wijzigingen per 1 juli 2020

In onderstaand document vind u een overzicht van de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 juli 2020.
In artikel 8 van de voor u geldende overeenkomst kunt u lezen welke stappen u moet ondernemen als u niet akkoord gaat met de wijzigingen en welke voorwaarden in dat geval gelden.

Vragen over de wijzigingen kunt u stellen aan uw contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

Wijzigingen per 1 juli 2020

Procedure toepassen nee-tenzij tot 31 december 2020

Bijlage 2 generiek format opgave aanbieder nee-tenzij 2020

 

Hieronder treft u een opsomming aan van de wijzigingsdocumenten m.b.t. de overeenkokmsten inkoop 2018-2020 die eerder zijn gecommuniceerd

Wijzigingen i.v.m. Corona per 1 maart 2020

Wijzigingen per 1 april 2020

Wijzigingen per 1 januari 2020

Format formulier bevestging geleverde jeughulp

Kwaliteitscriteria Gezinshuizen

Wijzigingen per 1 oktober 2019 *

* De uitwerking van het wijzigen van 'bijlage 9 Reglement en aansluitprotocol iJW' neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Om die reden wordt de aangekondige wijziging ingetrokken en zal deze in één van de volgende wijzigingsrondes worden meegenomen.

Wijzigingen per 1 juli 2019 perceel AWBZ, J&O en GGZ

Wijzigingen per 1 april 2019

Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Wijzigingen per 1 juli 2018