Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

Er is vandaag een mail naar alle gecontracteerde J&O zorgaanbieders gestuurd over de wijzigingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019.

Informatie voor zorgaanbieders

De Serviceorganisatie is verantwoordelijk voor de inkoop en contractering van alle jeugdhulp in de regionale zorgmarkt. Zij doet dit binnen de door het Rijk meegegeven financiële kaders. In Zuid-Holland Zuid is gekozen voor bestuurlijk contracteren in plaats van openbaar aanbesteden. Hiermee is niet de prijs van de zorg leidend, maar het garanderen van zorgcontinuïteit, kwaliteit, innovatie en nabijheid. Wel wordt actief gezocht naar een concurrentiegerichte dialoog met de verschillende zorgaanbieders.

30-10-2018 Wijzigingen per 1 januari 2019 perceel J&O

In bijgaand document vindt u een overzicht van de wijzingen die worden aangebracht in de overeenkomsten en aanmelddocumenten inkoop 2018-2020 voor J&O.

De wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. In artikel 8 van de voor u geldende overeenkomst kunt u lezen welke stappen u moet ondernemen als u niet akkoord gaat met de wijzigingen en welke voorwaarden in dat geval gelden.

Vragen over de wijzigingen kunt u stellen aan uw contractadviseur of mailen aan inkoop@jeugdzhz.nl.

Wijzigingen SO ZHZ ronde 3 J&O

Open house aanmeldingsdocument J&O

Overeenkomst open house J&O