Oekraïense vluchtelingen en jeugdhulp

Beste jeugdhulpaanbieder,

Er is nog veel onduidelijk over het inzetten van jeugdhulp voor Oekraïense vluchtelingen. De aandacht van gemeenten en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaat nu uit naar het organiseren van opvang, medische zorg, onderwijs en activiteiten, zodat de mensen kunnen landen en tot rust komen.
 
Toch willen wij proberen alvast vooruit te kijken. Gezien de bestaande druk op het jeugdhulpstelsel, vragen wij aanbieders en gemeenten om na te denken over het bieden van groepsgerichte ondersteuning/hulp op het moment dat er jeugdhulpvragen komen voor Oekraïense vluchtelingen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld individuele jeugdhulpvragen samenbrengen, zodat er groepsgericht hulp kan worden geboden? En hoe kunnen we daarbij gebruik maken van de krachten/expertises van volwassen vluchtelingen?
 
Dit wil niet zeggen dat er geen individuele jeugdhulp mag worden geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Wanneer individuele jeugdhulp noodzakelijk is, kan deze via het reguliere proces geboden worden. Wij adviseren u om dan het BSN van de jeugdige en eventuele tolkenkosten bij te houden, voor als hier landelijk afspraken over worden gemaakt.
 
Mocht een jeugdige/gezin zich bij u melden zonder BSN, dan is het belangrijk dat de jeugdige en het gezin ingeschreven worden in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar de jeugdige en het gezin verblijven. Zodra een jeugdige/gezin zich registreert, wordt de jeugdgezondheidszorg automatisch opgepakt. Wanneer een jeugdige/gezin verhuist naar een andere gemeente, dan moet er opnieuw worden ingeschreven bij de gemeente waar men gaat verblijven.
Mocht zich een jeugdige bij u melden zonder BSN en die zonder ouders in Nederland is, dan verzoeken wij u dit te melden bij de gemeente, zodat zo nodig de Raad voor de Kinderbescherming kan worden gevraagd om het gastgezin te screenen en/of onderzoek te doen naar gezag. Informatie over de taken van de RvdK, contactgegevens en aanmeldformulier vind u in de bijlagen.
De gemeenten in de regio ZHZ zijn te bereiken via de volgende telefoonnummers:
·    Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht: 14 078
·    Gorinchem: 14 0183
·    Hardinxveld-Giessendam: 14 0184
·    Hoeksche Waard: 14 0186
·    Molenlanden: 088 7515000
 
Daarnaast vragen wij u alert te zijn op signalen van kindermishandeling, huiselijk geweld of mensenhandel (zoals ronselen van arbeidskrachten en (sexuele) uitbuiting). Hiervoor kunt u contact opnemen met Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid via telefoonnummer 0800-2000 of e-mail-adres info@veiligthuiszhz.nl. Bijgevoegde taakkaart wordt hiervoor nog aangevuld met informatie en gegevens van Veilig Thuis.

Zodra er meer nieuws is, plaatsen wij dit op onze website www.jeugdzhz.nl. Wij verzoeken u dan ook om bij vragen eerst de website te raadplegen. Voor andere vragen, suggesties en zorgen, kunt u contact met mij opnemen.
 
Hartelijke groet,
 
Angelique Zoetekouw
Strategisch beleidsadviseur
t 06 22 91 61 37
Werkdagen: ma-di-wo-do