Instructie Pleegzorg uit profiel en wijze uitfaseren

Onderstaande documenten zijn vanmiddag verspreid onder de gecontracteerde Pleegzorgaanbieders en GI's:

- Instructie Pleegzorg uit profiel en wijze uitfaseren

- Bepaling GI (versie 25-07-2019)

- Stroomschema bepalen hoofdaannemer