Laatste mogelijkheid tot inschrijving op tenders J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED!

De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO Jeugd) heeft in 2017 de inkoop van jeugdhulp en de inkoop van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de 17 gemeenten (thans 10 gemeenten) in de regio Zuid-Holland Zuid vormgegeven door middel van het "Open huis model". De SO Jeugd heeft hiervoor eerder zes tenders gepubliceerd via Tenderned. De tenders voor J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED worden per 8 juli 2019 definitief gesloten voor inschrijvers. Dit houdt in dat marktpartijen die in aanmerking willen komen voor een overeenkomst met de SO Jeugd voor J&O, Jeugd GGZ, voormalig AWBZ of  EED zich nog tot uiterlijk 8 juli 2019 via Negometrix kunnen aanmelden.

Overzicht (definitieve) sluitingstermijnen inschrijven tenders:

Omschrijving Tender

Tendernummers Negometrix

Sluitingstermijn voor aanmelding

J&O

69667

Op deze tenders kan nog eenmalig tot uiterlijk 8 juli 2019 worden ingeschreven. Na 8 juli 2019 worden deze tenders definitief gesloten en is het voor marktpartijen niet meer mogelijk om (aanvullende) overeenkomsten met de SO Jeugd te sluiten voor de tenders J&O, Jeugd GGZ, Voormalig AWBZ en EED.

Jeugd GGZ

69748

Voormalig AWBZ

69839

EED

69771

Omschrijving Tender

Tendernummers Negometrix

Sluitingstermijn voor aanmelding

Gecertificeerde Instellingen (JB/JR)

66655

Deadline 7e inkoopronde 1 juni 2019. De tenders Pleegzorg en Gecertificeerde Instellingen (JB/JR) sluiten niet definitief per 8 juli 2019. Op deze Tenders is het mogelijk om ook nog bij de 8e inkoopronde in te schrijven. Start 8e inkoopronde 1 juli 2019.

Pleegzorg

67961

 

Voor aanvullende informatie omtrent het aanmelden via Negometrix, zie https://www.jeugdzhz.nl/Ik_ben_een_jeugdhulpaanbieder/Over_het_inkooptraject_of_Negometrix.

Voor vragen omtrent het gebruik van Negometrix kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Negometrix via 085-2084666 of servicedesk@negometrix.com.