Hoe werken we samen in de Regio Zuid Holland Zuid

De Serviceorganisatie is opgericht door de 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid om sturing op jeugdhulp mogelijk te maken.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten, vanwege de invoering van de jeugdwet, verantwoordelijk voor het organiseren en bekostigen van de jeugdhulp. De belangrijkste overweging bij deze decentralisatie van de jeugdhulp is het belang van het kind. Gemeenten zijn in staat om jeugdhulp dichtbij het gezin en in samenhang met de opvoedomgeving te realiseren, waardoor de hulpverlening effectiever en efficiënter wordt. Deze verschuiving van verantwoordelijkheden is een grote en inhoudelijk complexe opgave. De 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid hebben daarom besloten samen te werken op het gebied van de jeugdhulp. Hieronder verstaan we alle zorg voor jeugdigen die tot 1 januari 2015 gefinancierd werd vanuit de AWBZ, de Zorgverzekeringswet en de Provincie.

De Serviceorganisatie is een resultaat van dit samenwerkingsverband en houdt zich bezig met de uitvoering van de jeugdhulp. Namens de 10 gemeenten draagt zij zorg voor het inkopen en contracteren van de regionale zorgmarkt, budgetbeheersing, informatievoorziening en accountmanagement. De Serviceorganisatie is daarmee de spin in het web in een complexe omgeving met 10 gemeenten, de jeugdteams en sociale wijkteams en ca. 120 zorgaanbieders.

De Serviceorganisatie en andere partijen in de jeugdhulp

De decentralisatie van de jeugdhulp brengt veel veranderingen met zich mee. Voor een overzicht van de belangrijkste verwijzen we u naar de landelijke website www.zorgwijzer.nl/faq/jeugdzorg

De Serviceorganisatie vervult een belangrijke rol voor de verschillende partijen die zich professioneel met jeugdhulp bezig houden: de gemeenten, de jeugdhulpaanbieders en de jeugdteams en sociale teams. In de onderstaande figuur ziet u deze relaties schematisch weergegeven.

 Afbeelding 1 

Gemeenten

De gemeenten zijn opdrachtgever van de Serviceorganisatie. De Serviceorganisatie voorziet de gemeenten van de benodigde informatie en draagt zorg voor de communicatie in de driehoek tussen Serviceorganisatie, gemeente en jeugdteam.

Jeugdhulpaanbieders

De Serviceorganisatie koopt de jeugdhulp in en sluit contracten af met de jeugdhulpaanbieders. Voor meer informatie over dit proces van inkoop en contractering kijk u bij Informatie voor zorgaanbieders.

Jeugdteams en sociale teams

De Serviceorganisatie contracteert de Stichting Jeugdteams, de werkgever van de jeugdprofessionals van de jeugdteams en sociale teams en maakt afspraken over de uitvoering binnen de regionale formule.

Cliënten en inwoners

De belangrijkste samenwerkingspartners voor de Serviceorganisatie zijn de gemeenten, jeugdhulpaanbieders en jeugdteams. Voor cliënten en inwoners heeft de Serviceorganisatie meer een rol op de achtergrond. Toch kunnen ook zij met de Serviceorganisatie te maken krijgen. Kijk voor meer informatie hierover bij Informatie voor cliënten.