Ik ben een verwijzer

Werkwijze verwijzing maatwerkaanbieders

Bij sommige jeugdigen is er nood aan jeugdhulp en moet er een niet gecontracteerde aanbieder ingezet worden. Dit kan door verschillende factoren voorkomen zoals locatie jeugdige of wachtlijsten.
Deze inzet moet worden beoordeeld via de helpdesk van het jeugdteams en via SOJ. Hierbij de stappen die doorlopen moeten worden:

  • Verwijzer neemt voor de start van de inzet, contact op met de helpdesk via helpdesk@jeugdteamszhz.nl. Hierbij kan de verwijzer onderstaande formulier alvast invullen en meesturen als bijlage.
  • De helpdesk beoordeelt de inzet en kijkt ook of er in de gecontracteerde aanbod nog een gelijkaardige aanbod beschikbaar is.
  • Na controle neemt de helpdesk ook contact op met SOJ voor akkoord.
  • Na akkoord van SOJ ontvangt de verwijzer een mail met akkoord vanuit de helpdesk.
  • Gelijktijdig neemt SOJ contact op met de niet gecontracteerde aanbieder om de benodigde gegevens op te vragen voor de toewijzing.
  • Aanbieder tekent ook een overeenkomst waarin de rechten en plichten van beide partijen vermeld staan.
  • Bij het ontvangen van de gegevens, geeft SOJ een toewijzing af en wordt er een JW301 bericht verzonden.
  • Aanbieder kan de zorg starten en maandelijks de declaraties indienen.

De toewijzingen worden halfjaarlijks afgegeven met als oogpunt de jongere te laten doorstromen naar het reguliere aanbod van de regio. Dit is niet altijd mogelijk. Daarom volgt de helpdesk de reeds afgegeven toewijzing inhoudelijk op en houdt contact met de aanbieder over de voortgang.

Werkwijze verwijzing voor gecontracteerde aanbieders

Bij het inzetten van zorg bij een contracteerde aanbieder kan de verwijzer gebruik maken van een bepaling. De verwijzer stuurt het document volledig ingevuld naar gi-bepalingen@jeugdteamszhz.nl
In te vullen document bepaling GI 2022

Stroomschema Bepaling 2022 GI

Stroomschema bepaling vanaf 2022 GI