Over het declaratieproces

Voor het ontvangen van een zorgtoewijzing en het versturen declaraties zijn twee routes beschikbaar.

  1. Via het MO platform van Stipter
  2. Via het GGK/Vecozo

Aanbieders die zorg leveren aan cliënten van de regio Zuid-Holland Zuid krijgen toegang tot het MO platform van Stipter. Via dit platform ontvangen zij opdrachten en kunnen zij declaraties indienen. Meer informatie over de wijze waarop dit in zijn werk gaat kunt u terug lezen in de handleiding van het MO platform (beschikbaar na inloggen op het MO Platform)

Zorgtoewijzing en declareren via het GGK/Vecozo is op dit moment in ontwikkeling Als u via GGK/Vecozo wilt communiceren kan dit alleen als vooraf een aansluitproces met de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid is doorlopen.
Zonder het doorlopen van het aansluit proces is communicatie via GGK/Vecozo niet mogelijk. Voor meer informatie over het aansluit proces kunt u contact opnemen via het email adres clientadminstratie@jeugdzhz.nl

Productcodes Serviceorganisatie Jeugd ZHZ

Vanaf 1 januari 2016 is de functionaliteit van de landelijke webmodule 'Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet' aangepast. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om aanpassingen aan te brengen in de daar geproduceerde productcodelijsten.  De Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SO jeugd) publiceert hierom de productcodes op haar eigen website. Wijzigingen in de productcodes worden via deze website gepubliceerd. In de rechter kolom van deze pagina vindt u het actuele overzicht van de door ons gehanteerde productcodes.