Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Bestuurdersoverleg Jeugdhulpaanbieders regio Zuid-Holland Zuid

Het Bestuurdersoverleg Jeugdhulpaanbieders regio Zuid-Holland Zuid is een sectoraal overleg waarbij iedere jeugdhulpsector wordt vertegenwoordigd door één bestuurder. De gemeenten worden vertegenwoordigd door de regionaal portefeuillehouder Jeugd (voorzitter van het overleg) plus de directeuren van de stichting Jeugdteams en de Serviceorganisatie Jeugd. Dit overleg vindt iedere twee maanden plaats. Het doel van dit overleg is drieledig:

 1. Zicht houden op de actualiteit
  door data- en financiële informatie te delen, knelpunten te agenderen en samenwerking te stimuleren.
 2. Sturing geven aan de ontwikkelambities
  door voortgang te evalueren (terugrapportage vanuit de ontwikkeltafels), randvoorwaarden in te vullen, en belemmeringen weg te nemen.
 3. Impulsen geven aan de lokale samenwerking
  mede vorm en inhoud geven aan de samenwerking op lokaal niveau tussen voorliggende voorzieningen, onderwijs, sociale wijkteams, jeugdteams, jeugdbescherming (en Veilig Thuis)

Mocht u meer informatie wensen, of u wilt aandachtspunten meegeven aan de deelnemers, neemt u dan contact op met uw sectorvertegenwoordiger:

Voor vragen over de bijeenkomsten, de agenda of de hier geplaatste documenten, kunt u contact opnemen met de Serviceorganisatie Jeugd - contact@jeugdzhz.nl

Overleggen (Klikt u op de datum, dan komt u op de onderliggende pagina met agenda, stukken en notulen):

 • 10 maart 2021
 • 12 mei 2021
 • 7 juli 2021
 • 8 september 2021
 • 3 november 2021
 • 12 januari 2022