Ik heb een vraag over mijn beschikking/zorgprofiel

Wat is een beschikking

De jeugdprofessional uit het jeugdteam/sociaal team in uw gemeente gaan met u in overleg welke jeugdhulp het meest passend is bij uw hulpvraag. Als de gemeente besluit een individuele voorziening voor jeugdhulp te verlenen, krijgt u een brief toegestuurd. Deze brief wordt een ‘beschikking’ genoemd.

Wat is een individuele voorziening

De gemeente heeft voor haar inwoners algemene voorzieningen beschikbaar gemaakt, die door iedereen kunnen worden gebruikt. Daarnaast heeft de gemeente voorzieningen georganiseerd, die met een gemeentelijk besluit kunnen worden gebruikt. Dit worden individuele voorzieningen genoemd. Hiervoor zijn voor uw gemeente regels vastgesteld. Dit wordt de Verordening Jeugdhulp genoemd. Op grond van deze Verordening Jeugdhulp stelt de gemeente vast welke voorziening wordt toegekend.

Zorgprofiel

Een zorgprofiel houdt in dat één jeugdhulpaanbieder verantwoordelijk is voor de organisatie van de juiste jeugdhulp. De naam van deze aanbieder staat ook in de beschikking genoemd. Zo nodig wordt door deze aanbieder andere jeugdhulpaanbieders erbij gehaald om de gestelde eisen te bereiken. Jeugdhulpaanbieders zijn gespecialiseerd in bepaalde problematiek. Daarom zijn er verschillende zorgprofielen beschreven voor verschillende soorten van problematiek van jeugdigen en hun ouders. Jeugdhulpaanbieders hebben zich verbonden aan de zorgprofielen waar zij goed in zijn om zelf jeugdhulp te bieden en te organiseren.
In de brief bij deze bijlage is genoemd op basis van welk zorgprofiel de jeugdhulp wordt ingezet om met de vastgestelde problemen aan de slag te gaan. De jeugdhulpaanbieder uit de brief is verantwoordelijk voor de uitvoering en haalt er zo nodig andere jeugdhulpaanbieders bij om de gestelde doelen te kunnen bereiken.

Zorgintensiteit

Bij het zorgprofiel is de keuze gemaakt welke zorgintensiteit nodig is om de best passende jeugdhulp te leveren. Er kan worden gekozen uit deze 4 mogelijkheden:

  • Acuut; de inzet van jeugdhulp is er op gericht om een crisissituatie op te lossen, omdat de ontwikkeling van de jeugdige ernstig wordt bedreigd. Hierbij is vaak een vervangende woonsituatie voor de jeugdige nodig.
  • Perspectief - Jeugdhulp van korte duur en lage intensiteit; de jeugdige krijgt kortdurende jeugdhulp die is gericht op het oplossen van de problematiek. Na het inzetten van een zorgprofiel met deze zorgintensiteit is er naar verwachting geen of zeer beperkte jeugdhulp meer nodig.
  • Intensief - Jeugdhulp van lange duur en hoge intensiteit; de jeugdhulp voor de jeugdige en zo nodig zijn ouder is gericht op het oplossen, dan wel verminderen van de problematiek, zodat een stabiele situatie ontstaat. De jeugdige en zijn ouder kunnen na afloop met zo min mogelijk jeugdhulp verder. Over het algemeen zijn er meerdere doelen die vooraf worden afgestemd. Het jeugdhulptraject kan relatief lang duren.
  • Duurzaam - Jeugdhulp van lange duur en lage intensiteit; de jeugdige en de ouder hebben langdurige of chronische problematiek waarin zij door jeugdhulpaanbieders begeleid worden. De jeugdhulp is gericht op het stabiliseren van de situatie. Jaarlijks kunnen doelen worden gesteld die met de inzet van jeugdhulp worden beoogd. Er bestaat de mogelijkheid om binnen deze zorgintensiteit tijdelijk de jeugdhulp te intensiveren.

Zorgprofielen

Zoals gezegd zijn er verschillende zorgprofielen beschreven, zodat jeugdhulpaanbieders ingezet kunnen worden bij die problematiek waar zij goed in zijn. Eén jeugdhulpaanbieder is verantwoordelijk, zo nodig haalt deze aanbieder andere aanbieders erbij. Een overzicht van de zorgprofielen 1 tot en met 9 is hieronder bijgevoegd:

Bijlage zorgprofielen

Klik hier voor een overzicht van de zorgprofielen.

Voor meer info bel met Jeugd Teams voor inhoudelijke informatie