Klachten over jeugdhulp

Heeft u klachten over de jeugdhulp?

Mocht u over de uitvoering van de jeugdhulp klachten hebben dan kunt u daarvoor terecht bij de klachtencommissie van uw jeugdhulpaanbieder.
Als u er samen met de aanbieder niet uitkomt kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via telefoonnummer 088-555 1000 of per mail via info@akj.nl. Meer informatie over de werkwijze van het AKJ kunt u lezen op www.akj.nl.