Jeugdhulpvervoer

Vervoer naar en van de locatie voor jeugdhulp

De ouder(s)/verzorger(s) van een jeugdige zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer van en naar de locatie voor jeugdhulp. Slechts in enkele gevallen kunt u een aanspraak maken op de vervoersregeling die is vastgesteld. U moet hierbij denken dat er bij uw zoon/dochter een medische noodzaak is of beperkingen in zelfredzaamheid, waardoor een vervoersvoorziening nodig is.

Als er een vervoersvoorziening is toegekend, dan is dat door het jeugdteam/sociaal team vastgesteld. Om gebruik te maken van de vervoersvoorziening vult u samen met de jeugdprofessional het aanvraagformulier Jeugdhulpvervoer in die aan u door de jeugdprofessional wordt uitgereikt. Na ondertekening van dit formulier, worden de door u ingevulde gegevens doorgegeven aan de regionale vervoerscentrale Stroomlijn. Zij voeren voor de regio Zuid-Holland Zuid het jeugdhulpvervoer uit. Nadat Stroomlijn uw gegevens heeft ontvangen, nemen zij contact met u en de betrokken jeugdhulpaanbieder op om het vervoer te kunnen organiseren.