Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd

 

Vanaf 2016 zijn gemeenten op grond van de Jeugdwet, verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van jeugdhulp ervaren. Naast dat het uitvoeren van een CEO een wettelijke verplichting is, hechten wij veel belang aan het betrekken van de ervaringen van cliënten bij het uitvoeren van onze taken. Het uit eerste hand horen of de jeugdhulp die wij inkopen, aansluit bij de wensen en behoeften van cliënten, is een belangrijke voedingsbron voor het vormen van een passend jeugdhulpstelsel in deze regio. De ervaringen van cliënten leveren cruciale input voor de vorming van beleid en bij het bepalen van de kwaliteit van de jeugdhulp. De informatie die opgehaald wordt met het CEO benutten wij bij toekomstige beleidskeuzes en bij de monitoring van het jeugdhulpstelsel en de transformatie.

 

Wij zijn dus benieuwd naar de ervaringen met jeugdhulp in onze regio. Met deze informatie kunnen we de jeugdhulp verbeteren. Daarom ontvangen jeugdigen of ouders van die jeugdigen onder de 16 jaar binnen enkele maanden per brief een uitnodiging om deel te nemen aan een onderzoek. Die vragenlijst kan zowel schriftelijk als digitaal worden  ingevuld. Meedoen aan het onderzoek is geheel vrijwillig en heeft geen gevolgen voor de jeugdhulp de jeugdige ontvangt. Deelname wordt erg op prijs gesteld.

Het onderzoek wordt, in opdracht van de Serviceorganisatie, uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ. ZorgfocuZ zorgt ervoor dat alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. De Serviceorganisatie of anderen weten niet welke antwoorden u hebt gegeven.

 

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de Helpdesk van ZorgfocuZ: (050) 205 30 14 of helpdesk@zorgfocuz.nl. Als u geen vragenlijst wilt ontvangen, dan kunt u dit tot aangeven bij de Serviceorganisatie via 078-7702352 of contact@jeugdzhz.nl.