Ik heb een contract

U bent per 2022 een gecontracteerde aanbieder in de regio Zuid- Holland Zuid wat betekend dat u voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen en zich committeert aan de gezamenlijke ontwikkelopgaven voor 2022 en verder.

Sinds 2015 is de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) verantwoordelijk voor de inkoop van alle jeugdhulp in de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. In januari 2020 is de Serviceorganisatie Jeugd gestart met het ontwikkelen van de kaders voor de inkoop van jeugdhulp 2022-2025 vanwege de op 31 december 2021 aflopende inkoopkaders. 

Dit proces is begonnen met de beleidsfase waarin de SOJ samen met alle gemeenteraden van de tien gemeenten van de Jeugdhulpregio Zuid-Holland Zuid de bestuurlijke uitgangspunten hebben geformuleerd. Op basis hiervan is in nauwe samenspraak met de beleidsmakers van de gemeenten en alle betrokkenen in dit proces de inkoopstrategie opgezet.

Middels een reeks ontwikkeltafelgesprekken met cliëntenvertegenwoordigers, gemeenten, aanbieders, toegangspartners en onderwijs zijn nieuwe ambities en doelen opgesteld en op basis van de bestaande contracten zijn nieuwe afspraken gemaakt, faire tarieven opgesteld. Eind 2021 heeft u zich aangemeld voor het leveren van jeugdhulp onder de nieuwe voorwaarden en u bent per 2022 een gecontracteerde aanbieder in de regio Zuid- Holland Zuid. 

Voor verdere informatie over de inkoopafspraken 2022 verwijzen we u naar de pagina Inkoop 2022.

Beschikbaarheidswijzer

Aan onze jeugdhulpaanbieders in de regio Zuid-Holland Zuid vragen wij hun wachtlijsten per dienst op te geven. Dit maakt het voor de verwijzer overzichtelijk om een (potentiële) jeugdige door te verwijzen naar de juiste jeugdhulpaanbieder. Zo zorgen we er met elkaar voor dat voor steeds meer kinderen en jongeren sneller passende jeugdhulp en zorg gevonden wordt. Ook is de beschikbaarheidswijzer voor ouder en jeugdige te gebruiken voor het inzien van de wachttijden.

Ga naar de beschikbaarheidswijzer voor jeugdhulpaanbod, wachttijden en gecontracteerde partners.

In dit overzicht hebben wij de directe link naar de aanbieder op de beschikbaarheidswijzer vermeld.