12 oktober 2022

Agenda Bestuurlijke ontwikkeltafel Jeugdhulp
Datum: 12 oktober 2022
Tijd: 09.00 – 11.00 uur
MS Teams

Voorzitter: Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris: Paul van Hattem – interim directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist: Gülay Özdal 

Agenda
1.    Opening en vaststelling agenda
2.    Vaststellen notulen 22-06-2022 (bijlage 1)
3.    Mededelingen 
4.    Werkagenda Jeugdhulp (bijlage 2

  • aanleiding 
  • de drie ontwikkellijnen
  • werkagenda algemeen o.b.v.  hoofdovereenkomst en deelovereenkomsten
  • werkagenda specifiek o.b.v. de transformatieplannen BDO1 (hoogspecialistisch)
  • gezamenlijke aanpak voor ambulante initiatieven en kleinschalige woonvoorzieningen
  • bestuurlijke ambassadeurs ontwikkellijnen     

5.    WVTTK 
6.    Afronding 
 

Notulen Bestuurlijke ontwikkeltafel 12 oktober 2022