10 maart 2021

Agenda Bestuurdersoverleg Jeugdhulp

Datum: 10 maart 2021
Tijd: 09.00 – 11.00 uur

Voorzitter:         Steven van Die – regionaal portefeuillehouder Jeugd ZHZ
Secretaris:          Ed Magnée – directeur Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
Notulist:             Patricia Baldee

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en zorgpunten (mondeling)
  3. Positie en doel Bestuurdersoverleg (bijlage)
  4. Scenario's Covid-19 (bijlage)
  5. Samenwerking complexe casuïstiek (bijlage notitie en evaluatie de Break)
  6. Eerste overzicht buitenregionale plaatsingen (bijlage)
  7. Toelichting Inkoopproces ; de vereenvoudigde SAS-procedure (presentatie)
  8. Rondvraag

 

Notulen Bestuurlijk overleg Jeugdhulp d.d. 10 maart 2021