Bestuurlijke Ontwikkeltafel

Aan de Bestuurlijke Ontwikkeltafel worden knelpunten en kansen geagendeerd die voortkomen uit de digitale en fysieke ontwikkeltafels. De partners aan de bestuurlijke ontwikkeltafel treden op als vertegenwoordiger van hun branche en brengen specifieke kennis in. Doel van dit bestuurlijk overleg is:

1. Waar mogelijk versnellen van transformatie;
2. Oplossen van (bestuurlijke) knelpunten;
3. Optreden als 'ambassadeur' van de transformatie-agenda van Zuid-Holland Zuid;
4. Signaleren van knelpunten om deze vervolgens te agenderen op de fysieke ontwikkeltafel;
5. Fungeren als klankbord voor verbetervoorstellen en ideeën die aan de (fysieke) ontwikkeltafel ontstaan.

Deelnemers Bestuurlijke ontwikkeltafel 

Clientvertegenwoordigers Vertegenwoordiger van regionaal netwerk cliëntperspectief                                                                                                                                                                                                                                                          
Verwijzers  Stichting Jeugdteams
  Jeugdbescherming West
Jeugdhulpaanbieders Stichting Enver
  Stichting Yulius
  Stichting Horizon
  ASVZ
  Parnassia Groep B.V.
  Timon
  Boba Groep BV
  De Hoop GGZ
Serviceorganisatie Jeugdhulp Organisatie en verslaglegging
Gemeenten Regionaal portefeuillehouder Jeugd

 

Overleggen (Klikt u op de datum dan komt u op de onderliggende pagina met agenda, stukken en notulen):

2023